Comic sample
(WORK IN PROGRESS)


Project management: Clémens Riepma
Beat production: Grey Mouse Beats
Lyrics & Music:  Rime RIche
Story & Design: Studio Laurens van Walbeek


SAMPLE STRIP TRACK EN VISUALS

Speel de track hier af

Animation canvas

Alle rechten voorbehouden, "Rime Riche X GREY MOUSE - De Tijd De Baas" (werktitel),

Logo's, en alle gelijkenissen van karakters hierin zijn een ontwerp van Studio Laurens van Walbeek. Geen enkel deel hiervan mag in welke vorm dan ook gedeeld worden (behalve voor journalistieke, preview of review doeleinden) zonder de expliciete toestemming van Studio Laurens van Walbeek. 

Alle namen, karakters, gebeurtenissen en locaties in deze publicatie zijn puur fictioneel.
Elke gelijkenis aan bestaande personen (levend of dood), gebeurtenissen of plaatsen,
zonder satirische intentie, is puur toeval.


Voor meer info: hi@laurensvanwalbeek.com