Rime RIche - De tijd de baas


Project management: Clémens Riepma
Beat production: Grey Mouse Beats
Lyrics & Music:  Rime RIche
Narrator: Pivo
Story & Design: Studio Laurens van Walbeek


Rime RIche - De tijd de baas (single)
Rime RIche - De tijd de baas - De comic

Animation canvas

Alle rechten voorbehouden, "Rime Riche X GREY MOUSE - De Tijd De Baas" (werktitel),

Logo's, en alle gelijkenissen van karakters hierin zijn een ontwerp van Studio Laurens van Walbeek. Geen enkel deel hiervan mag in welke vorm dan ook gedeeld worden (behalve voor journalistieke, preview of review doeleinden) zonder de expliciete toestemming van Studio Laurens van Walbeek. 

Alle namen, karakters, gebeurtenissen en locaties in deze publicatie zijn puur fictioneel.
Elke gelijkenis aan bestaande personen (levend of dood), gebeurtenissen of plaatsen,
zonder satirische intentie, is puur toeval.


Voor meer info: hi@laurensvanwalbeek.com